Korte intro


De gemeente Waddinxveen stelt een toekomstvisie op: hoe ziet Waddinxveen eruit in 2030?

Burgemeester Cremers: “2016 wordt het jaar waarin we met u allen het gesprek aangaan over de vraag waar Waddinxveen moet staan en hoe Waddinxveen er moet uitzien in 2030.”

Als inwoner, werknemer of ondernemer in Waddinxveen kun je een waardevolle bijdrage leveren aan de visie. In 2016 organiseren we meerdere bijeenkomsten en workshops, zodat het gesprek over de toekomst van Waddinxveen kan worden gevoerd. Deze bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk; aanmelden kan via deze website.

Wat gaan we doen?


Het visietraject bestaat uit vijf stappen die hieronder worden beschreven.

Maart – april 2016: in deze periode treffen we voorbereidingen voor stap 2, zoals het voorbereiden van de bijeenkomsten en promotieactiviteiten. Er vindt een vooronderzoek plaats naar de historie en huidige situatie van Waddinxveen en er wordt een omgevingsverkenning verricht (o.a. sterke & zwakke punten en kansen & bedreigingen).

April – juli 2016: in deze periode gaan we het gesprek aan met de Waddinxveense samenleving door middel van Toekomstcafés. De uitkomsten van deze Toekomstcafés vormen de basis voor de toekomstscenario’s voor Waddinxveen in 2030. Scenario’s zijn beelden van hoe Waddinxveen er in 2030 mogelijkerwijs uit kan zien. Deze toekomstbeelden worden verder ontwikkeld samen met een inspiratieteam – circa 15 vertegenwoordigers van de Waddinxveense samenleving – tijdens drie besloten workshops in juni. In juli kunnen inwoners meedenken via een online vragenlijst en tijdens de Toekomstvisie on Tour.

Augustus – oktober 2016: de toekomstbeelden worden besproken met inwoners van Waddinxveen op de Dag van de Toekomst. Tijdens deze dag worden de toekomstbeelden gepresenteerd en besproken: wat vinden we aantrekkelijke en onaantrekkelijke elementen? Het voorkeursscenario of de voorkeursrichting wordt vervolgens vertaald naar een conceptvisie.

Oktober – november 2016: in deze periode toetsen we de conceptvisie tijdens bijeenkomsten in Waddinxveen (consultatieronde) en wordt de conceptvisie besproken met de regio Midden-Holland en buurgemeenten. Op basis hiervan wordt de visie opgesteld.

In januari 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe visie. Het visietraject zal feestelijk worden afgesloten en na afloop zal elk jaar een ‘Dag van de Toekomst’ worden gehouden om te bespreken in hoeverre invulling is gegeven aan de ‘Toekomstvisie Waddinxveen 2030’.

De visie betreft geen eindproduct, maar kan beschouwd als een richtinggevend document als kader voor toekomstig gemeentelijk beleid (zoals de Omgevingsvisie). Het visietraject is geslaagd als (1) het inspiratie en nieuwe energie geeft aan de gemeente en leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden en (2) de visie gemaakt en gedragen is door inwoners, ondernemers/ bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de gemeente.

Het proces


Hieronder wordt de voortgang van het proces weergegeven.

Stap 1 100
Stap 2 100
Stap 3 100
Stap 4 70
Stap 5

Contact


Futureconsult

Voor vragen of meer informatie over de bijeenkomsten en het proces van het visietraject kunt u terecht bij Zsa Zsa Balian van Futureconsult
E-mail: info@wv2030.nl
Telefoon: 020 – 32 03 100

Gemeente Waddinxveen

Pers: voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot het cluster Communicatie van de Gemeente Waddinxveen; contactpersoon betreft Evelyne Smith:
Telefoon: 14 0182
Telefoon: 0182 – 624629

Futureconsult

Voor vragen of meer informatie over de bijeenkomsten en het proces van het visietraject kunt u terecht bij Zsa Zsa Balian van Futureconsult
E-mail: info@wv2030.nl
Telefoon: 020 – 32 03 100

Gemeente Waddinxveen

Pers: voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot het cluster Communicatie van de Gemeente Waddinxveen; contactpersoon betreft Evelyne Smith:
Telefoon: 14 0182
Telefoon: 0182 – 624629

Scroll to Top