Ambities

“Waddinxveen is een dorp. Hou dat ook zo. Met rust en omzien naar elkaar. Waar we veilig kunnen leven en de kinderen kunnen opgroeien.”

Deelnemer vragenlijstWaddinxveen, een ondernemend dorp tussen stad en land. Dat is de kernambitie van deze Toekomstvisie!

Inwoners van Waddinxveen voelen zich thuis in hun buurt en geven aan er te willen blijven wonen. Maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Waddinxveen wil vooruit en daarbij het goede behouden. Daarom is het belangrijk om over een visie voor de toekomst te beschikken.

Tijdens de gesprekken met de bevolking kwam een aantal wensen naar voren die Waddinxveen in zijn toekomstvisie wil verankeren. De eerste is: behoud het dorpse karakter. We willen sociale en lokale betrokkenheid. De tweede is: Waddinxveen moet kleinschalig blijven. En tenslotte: niet stilstaan en versuffen.

De Nederlandse bevolking gaat de komende 15 jaar groeien. Steeds meer mensen trekken van landelijk naar stedelijk gebied. Voornamelijk de vier grote steden blijven naar verwachting sterk groeien, maar ook de gemeenten eromheen. Ook Waddinxveen zal naar verwachting de komende jaren groeien, zowel als het gaat om het aantal inwoners als om het aantal woningen.

Waddinxveen kiest er voor om in 2030 zijn dorpse karakter te behouden en voor kleinschaligheid te gaan. Dat maakt Waddinxveen aantrekkelijk voor mensen die minder behoefte hebben aan de dynamiek van de grote stad. Mensen die rust en ruimte zoeken en zich verbonden voelen met buurt of vereniging.

Hoe ziet zo’n ondernemend dorp tussen stad en land eruit? Dit wordt duidelijk aan de hand van 11 ambities. In de blauwe balk aan de linkerkant van deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende ambities.