Evenwichtig woningaanbod

Ambitie 10

“Bestaande gebouwen moeten we hergebruiken en aanpassen, zodat

er woningen ontstaan voor verschillende doelgroepen.”

Deelnemer Toekomstcafé voor maatschappelijke organisatiesHet aantal huishoudens in Nederland en Waddinxveen zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Dat komt omdat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen en het aantal eenpersoonshuishoudens groeit. Het woningaanbod van Waddinxveen in 2030 heeft hierop geanticipeerd met een diversificatie.

Woningen zijn gevarieerd om aan de wensen van verschillende mensen te voldoen. Naast de eenpersoonswoningen is er aanbod voor grote en kleine gezinnen, voor oude en jonge mensen, voor huishoudens met hoge en lage inkomens. Er is een balans in sociale woningbouw, vrije sector huurwoningen en koopaanbod, afgestemd op de Waddinxveense behoefte.

Een evenwichtig woningaanbod geeft een gemengd samengestelde bevolking. Dat betekent dat er een evenwicht is in de verhouding van jongvolwassenen, gezinnen en ouderen. Dat Nederland vergrijst is een gegeven. De gemeente heeft hier tijdig op ingespeeld. Ouderen blijven in 2030 zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Door middel van toegankelijke domotica (huisautomatisering) kunnen mensen met minder hulp van anderen op een veilige manier zelfstandig wonen. Daarnaast zijn er in Waddinxveen in 2030, dankzij onder meer collectief particulier opdrachtgeverschap door senioren, seniorvriendelijke woonvormen. Door betaalbare starterswoningen (koop en huur)weet Waddinxveen in 2030 jonge inwoners aan zich te binden. Een Waddinxvener kan zo zijn hele leven in de gemeente blijven wonen.