Gematigde groei

Ambitie 1

“Waddinxveen moet geen klein New York met heel veel te hoge appartementen worden”

Deelnemer Dag van de Toekomst 

Het behoud van kleinschaligheid en het dorpse karakter in 2030 lijkt strijdig met de groei die Waddinxveen de komende jaren gaat doormaken. Na realisatie van de huidige in ontwikkeling zijnde locaties, zullen echter geen grootschalige ontwikkelingen meer plaatsvinden. Alleen binnen het bestaande dorp en in transformatiegebieden kan ontwikkeling en kleinschalige groei plaatsvinden.

Er is in 2030 niet verder uitgebreid naar het buitengebied. Door bij uitbreiding of nieuwbouw als uitgangspunt te nemen dat het dorpse karakter behouden blijft – en liefst versterkt wordt– heeft Waddinxveen in 2030 haar kleinschaligheid en dorpse karakter weten te behouden. De kwaliteitsversterking van het bestaande dorp gaat boven uitbreiding. De afweging ‘groen of bouwen’ is continu gemaakt. Bij de keuze voor uitbreiding is steeds rekening gehouden met voldoende ruimte voor groen. Ook is kritisch gekeken naar de locatie, aard van de bouw (niet hoger en massaler dan nu het geval is) en duurzaamheid.

Bedrijventerreinen bevinden zich voornamelijk in de buurt van de snelwegen A12 en A20. De bedrijventerreinen Noord en Zuid zijn in 2030 geleidelijk getransformeerd naar nieuwe woon(werk)gebieden, met respect voor groen en passend binnen de omgeving. Park Triangel is een levendige woonwijk en ook locaties als ’t Suyt, Glasparel en Nooitgedacht zijn gerealiseerd. Verder is Waddinxveen slechts gematigd gegroeid in aantallen inwoners en woningen.

De entree van Waddinxveen is in 2030 uitnodigend. Het gebied ‘van Station tot Hefbrug’ is herontwikkeld, waarbij kwaliteit is toegevoegd aan het voormalig winkelgebied. Naast een mooie entree hebben wonen en zorg hier een plek gekregen. Erfgoed is gekoesterd en de resterende historische gebouwen in Waddinxveen zijn behouden. In 2030 heeft Waddinxveen creatief gebruik gemaakt van de aantrekkelijkheid van de Gouwe, door deze optimaal in te zetten voor de herkenbaarheid en het karakter van Waddinxveen. Bij langdurige leegstand van winkels, bedrijfsvastgoed en maatschappelijk vastgoed wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een herbestemming. Multifunctioneel ruimtegebruik wordt gestimuleerd.