Krachtige samenleving

Ambitie 11

“Luister actief naar de inwoners, neem ons serieus.”

Deelnemer gesprekken op de marktDe rol van de overheid verandert en is steeds meer ondersteunend, faciliterend en kaderscheppend: de gemeente ‘zorgt dat’ in plaats van ‘zorgt voor’. Een goede relatie tussen gemeente en inwoners staat voorop in Waddinxveen. Uitgangspunt is dat alle inwoners volop en naar vermogen mee doen in de maatschappij. Waddinxveen bouwt op de eigen kracht en initiatieven van inwoners en ondernemers. Sociale netwerken, vrijwilligers en maatschappelijke verbanden spelen hierbij een belangrijke rol.

Initiatieven uit de samenleving worden positief benaderd vanuit de gedachte: ja, mits… De gemeente werkt samen met de omgeving: inwoners, ondernemers en partners. Voordat een oplossing of idee wordt uitgewerkt wordt informatie opgehaald bij en kan invloed worden uitgeoefend door de samenleving. Transparantie staat voorop. De gemeente speelt een faciliterende rol, staat open voor initiatieven uit de samenleving en werkt samen met anderen om publieke waarden te genereren.

De gemeente staat pal voor een samenleving waar iedereen – jong en oud, zorgbehoevenden, statushouders en inwoners die het financieel of sociaal moeilijk hebben – erbij hoort. Zij biedt goede toegang tot voorzieningen, diensten en activiteiten om te bevorderen dat mensen naar wens kunnen meedoen in de samenleving. Waar nodig ondersteunt en faciliteert de gemeente, bijvoorbeeld door de samenwerking met professionele krachten, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties.

Inwoners nemen in 2030 meer dan ooit hun eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de lokale samenleving en elkaar bij te staan. De gemeente stelt inwoners in staat zelf initiatieven in de wijken te ontplooien. De wijkplatforms, de participatieadviesraad, het ondernemersplatform, religieuze gemeenschappen, verenigingen en andere verbanden vormen een podium voor sociale contacten, (inwoners)initiatieven en belangenbehartiging en zijn belangrijke partners voor de gemeente.