Modern ondernemerschap

Ambitie 7

“Maak een locatie met horecavoorzieningen voor ondernemers. Zo kunnen we thuis

werken, maar wel zakelijke besprekingen houden.”

Deelnemer Toekomstcafé voor ondernemersDe logistieke sector maakt een ingrijpende omslag door. Vanwege de overgang van fysieke naar online retail moet de logistieke sector steeds meer kleine en frequente zendingen binnen de kortst mogelijke tijd verzorgen. Dat gebeurt in de toekomst met drones, robots en zelfsturende voertuigen. Ook de opmars van3D-printing heeft effect op de toekomst van de logistieke sector.

Waddinxveen is in 2030 een gemeente waar niet alleen gewoond, maar ook gewerkt wordt. Lokale bedrijven floreren. De gemeente denkt mee met het bedrijfsleven en biedt mogelijkheden en kansen. De gemeente werkt samen met het bedrijfsleven aan een goede infrastructuur in de vorm van bedrijventerreinen en bereikbaarheid. Hierdoor heeft Waddinxveen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor een diversiteit aan bedrijven. Ruim baan voor ondernemerschap biedt inkomen en werkgelegenheid, ook voor de jongeren in Waddinxveen. Innovaties komen tot stand doordat jonge ondernemers kunnen profiteren van het netwerk, de kennis en de expertise van al gevestigde ondernemers. Sociaal ondernemerschap leidt tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Logistiek vormt momenteel een belangrijke sector voor het Waddinxveense bedrijfsleven. Waddinxveen wil echter niet te zeer afhankelijk worden van logistiek alleen. Waddinxveen zet richting 2030 daarom in op diversificatie van bedrijvigheid en speelt in op kansen en ontwikkelingen die zich voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van glastuinbouw en innovatieve maakindustrie.

Wonen, werken en ondernemen lopen in 2030 door elkaar heen. Forenzen pendelen niet meer dagelijks naar hun werkplek in een andere stad, maar hebben ook behoefte aan co-werkplekken waar gelijkgestemden en zelfstandig ondernemers samen komen en een gedeelde werklocatie hebben. Dit is niet alleen efficiënt, maar levert ook synergie op!