Sociale verbondenheid

Ambitie 4

“Het moet wel zo zijn dat we elkaar blijven kennen. Sociale controle kun je alleen op kleine schaal benutten.”

Deelnemer Dag van de ToekomstEenzaamheid, onder alle leeftijdsgroepen, neemt landelijk gezien toe. Door groei van de ongelijkheid neemt de polarisatie toe. Mensen blijven echter behoefte hebben aan binding en gemeenschapszin. Waddinxveen heeft in 2030 zijn sterke sociale verbondenheid weten vast te houden.

Bewoners voelen zich thuis en veilig in Waddinxveen. Een veilige leefomgeving is vooral gerealiseerd door de kracht van de samenleving. Er is een groot aantal hechte, sociale gemeenschappen, in de vorm van (sport)verenigingen en geloofsgemeenschappen. Verenigingen, clubs, instellingen en vrijwilligers zijn van belang voor het verbinden van mensen en worden met een faciliterende ondersteuning van de gemeente in stand gehouden. Nieuwe technologieën beïnvloeden onze sociale contacten. Mede dankzij digitale platforms zijn mensen verbonden. Deze platforms faciliteren samenwerking en kennisdeling.

Omzien naar elkaar zit in het DNA van de inwoners. Dat geldt ook voor het nemen van initiatieven. De verschillende gemeenschappen versterken ook onderling de sociale cohesie. Bijvoorbeeld door zich in te zetten voor gezamenlijke doelen, zoals een snelle en goede integratie van nieuwkomers. Of door zich actief in te zetten voor de zwakkeren in de samenleving.