Voorzieningen op peil

Ambitie 2

“Een grote uitbreiding op het gebied van voorzieningen is niet nodig. Waddinxveen ligt

in de Randstad. De regio biedt veel mogelijkheden.”

Deelnemer Dag van de Toekomst

 

De grote toename in internetverkoop, mogelijkheden voor 3D-printing en robotisering zorgen er enerzijds voor dat men thuis onafhankelijker is, en anderzijds dat bepaalde voorzieningen onder druk komen te staan. Waddinxveen heeft echter de ambitie dat de basisvoorzieningen in 2030 op peil en van hoge kwaliteit zijn. Dat betekent onder meer dat voorzieningen zijn geënt op de wensen van inwoners. Voorzieningen kunnen in aantal en functie aan verandering onderhevig zijn.

Basisvoorzieningen zijn alle voorzieningen die ervoor zorgen dat mensen in Waddinxveen willen blijven wonen. Voorzieningen passend bij de schaal van Waddinxveen. Een dorpscentrum om te winkelen, voor de dagelijkse boodschappen, voor vrijetijdsbesteding en kleinkunst, theater en muziek op Waddinxveense schaal.

Waddinxveen heeft geen eigen ziekenhuis, voor specialistische zorg kun je terecht in de nabijgelegen grotere gemeenten. Maar Waddinxveen heeft wel voldoende huisartsen en kleinschalige (woon)zorgvoorzieningen in de buurt. Voor het grootschalig vermaak zoals discotheek of bioscoop ga je naar de stad. Maar voor rust, ruimte en groen in je vrije tijd kun je altijd op Waddinxveen terugvallen.

Een divers aanbod van basisscholen die kwalitatief goed onderwijs bieden en een middelbare school zorgen ervoor dat Waddinxveen een aantrekkelijke woongemeente voor gezinnen is. De onderwijsgebouwen spelen in 2030 een grote rol in de wijk waarin zij staan en zijn te voet en per fiets goed bereikbaar.

Voor jongeren is er in 2030 genoeg te doen in Waddinxveen. Er zijn ontmoetingsplekken voor jongeren, activiteiten, evenementen, sportvoorzieningen en muziekverenigingen, die ervoor zorgen dat jongeren in Waddinxveen elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen uitleven en zich kunnen ontspannen.

Voorzieningen zijn niet alleen een zaak van de gemeente. Waddinxveen kent veel voorzieningen die gestart zijn op initiatief van inwoners, draaien op vrijwilligers en bouwen op de betrokkenheid en soms financiering van de lokale bevolking en ondernemers.