Waardevol groen

Ambitie 5

“Waddinxveen heeft in 2030 hopelijk het groen weten te behouden en zelfs uit te breiden.”

Deelnemer Toekomstcafé voor maatschappelijke organisatiesGroen in de wijken draagt bij aan een dorps karakter en een mooie en gezonde leefomgeving. De gemeente heeft samen met de inwoners het openbaar groen in 2030 versterkt. Hoogwaardig groen waar het moet, standaard en robuust waar het past, natuurvriendelijk en ecologisch waar het kan. In het dorp wordt de groenstructuur versterkt door de aanleg van kwalitatief goede bomen, perken en plantsoenen.

Grote openbare groen gebieden met grasvelden, bankjes en speelplekken, zoals het Burgemeester Warnaarplantsoen, de Petteplas, het WSE-terrein en het park in Triangel, bieden mogelijkheden tot recreëren en genieten. Daar waar er in de wijken behoefte aan is, kunnen in 2030 vrijkomende plekken ontwikkeld zijn tot wijkparkjes.

Een netwerk van verbindingen zorgt ervoor dat de groene gebieden en de parken binnen Waddinxveen aan elkaar zijn geschakeld. Ook bij de inpassing van nieuwe wegen worden kansen benut voor de realisatie van nieuw groen en intensivering van bestaand groen.