De weg naar de toekomst

Waddinxveen beschikt over een ambitieuze gemeentelijke organisatie en is ervan overtuigd vanuit zelfstandigheid met en voor de samenleving invulling te kunnen geven aan de Toekomstvisie.

De Toekomstvisie dient als een kompas voor Waddinxveen. Met de Toekomstvisie heeft de gemeente een strategische visie voor de lange termijn die in de praktijk als ijkpunt voor nieuw beleid en initiatieven zal dienen.

Belangrijk is daarom dat het visiedocument niet wordt gezien als eindpunt, maar dat het voor alle betrokkenen een levend document is van de te varen koers. De visie gaat deel uitmaken van het DNA van de gemeente Waddinxveen. Alleen dan zal de visie, bewust of onbewust, een rol spelen in besluitvorming van inwoners, ondernemers en gemeente. De dialoog moet blijven, waardoor de visie over de ontwikkeling van de gemeente blijft leven.

Doordat de Toekomstvisie tot stand is gekomen op basis van de inbreng van vele partijen in de samenleving, biedt de Toekomstvisie een herkenbaar vertrekpunt voor partijen die op hun beurt investeren en bijdragen aan de ontwikkeling van Waddinxveen. Ook beschikt de gemeente met de Toekomstvisie over een lange termijn visie waaraan de gemeente haar inzet in de regio kan bepalen en biedt de visie handvatten voor het vormen van coalities. Omdat vrijwel alle ambities een regionale component kennen, maar ook omdat ontwikkelingen op (boven)regionale schaal van invloed kunnen zijn op Waddinxveen, is regionale samenwerking van wezenlijk belang.

Met een heldere koers voor de toekomst van Waddinxveen kan de gemeente zelfbewust, vanuit een strategische visie voor de lange termijn, opereren. De Toekomstvisie stelt de gemeente in staat bij regionale samenwerking haar belangen voor de lange termijn te waarborgen en hierover afspraken te maken met partners.