Pijlers

De visie is gebaseerd op vier pijlers die volgens de Waddinxveense samenleving de kracht van Waddinxveen bepalen. De vier pijlers om optimaal te benutten en te versterken en die het fundament van Waddinxveen vormen zijn:

Pijlers

  • Hechte gemeenschappen
  • Centraal gelegen
  • Direct aan het groen
  • Sterk bedrijfsleven
  • Wat maakt Waddinxveen tot Waddinxveen?

    Deze vier pijlers maken Waddinxveen een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Ook bepalen ze de potentie voor de toekomst van de gemeente. Vanwege de sterke bedrijfscultuur en centrale ligging met goede bereikbaarheid is Waddinxveen attractief voor nieuwe ondernemers en gevestigde bedrijven. Tegelijkertijd zorgen voldoende werkgelegenheid, de sociale cohesie en de aanwezigheid van groen in en rondom Waddinxveen voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

    In de groene balk aan de linkerkant van deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende pijlers.