Samen de toekomst van Waddinxveen vormgeven

De Toekomstvisie Waddinxveen 2030 vertelt welke geschiedenis Waddinxveen de komende jaren graag wil maken. De centrale vraag van de Toekomstvisie is: waar staat Waddinxveen in 2030? Deze vraag is in eerste instantie beantwoord door hen die dit het meest aangaat: de leden van de Waddinxveense samenleving. De visie is dan ook van, voor en door inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en het gemeentebestuur.

Visies zijn geen uitgewerkte stappenplannen, maar inspirerende verhalen. Met het verhaal geven inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan wat de kernwaarden, uitdagingen en kansen zijn voor de toekomst van hun leefomgeving. De Toekomstvisie is dan ook geen plan van aanpak voor het lokaal bestuur, maar een uitnodiging aan de samenleving om gezamenlijk de handschoen op te pakken. De verhalen inspireren om deel uit te maken van de Waddinxveense gemeenschap en een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving.

De Toekomstvisie geeft richting voor de lange termijn. Gekozen is voor de tijdshorizon tot 2030. De tijdshorizon heeft vooral symbolische waarde, een ijkpunt, om aan te geven dat het gaat om de langere termijn ontwikkeling van Waddinxveen. Voor de visie is verder gekeken dan 2030 en daarom kan de visie 2030 ook gelezen worden als 2035 of 2040.

De visie fungeert als inspiratiebron voor de toekomst van de gemeente en de gemeenschap. Het is een kompas waarop de koers wordt vastgesteld. Het geeft richting en inhoud aan toekomstig (gemeentelijk) beleid en de samenwerkingsagenda met relevante partners.